【K Kwong實驗】室內同室外波衫 有幾大分別?對表現有幾大影響?

香港羽毛球奧運代表伍家朗的球衣事件令全香港人關注,雖然同為運動波衫,但其實室內用和室外用波衫,在設計和功能上有多大分別?更重要是會有多大程度上影響球員表現?化學博士K Kwong就用上簡單易明的畫圖和實驗,解釋當中問題。